31.5K

安徽理工大学医学院2021年博士招聘校内宣讲会取消通知

2021年11月18日   点击人次:2519   

                                            【通知】原定于11月20日下午14:00的安徽理工大学医学院2021年博士招聘校内宣讲会取消。